Igen a változásra, igen az összefogásra

Hírek

Szent István napi megemlékezések a megyében

Szent István napi megemlékezések a megyében
Pet megye számos településén ünnepi műsorral emlékeztek államalapítónkra Szent Istvánra. Az idei esztendőben a megyei ünnepséget Gyálon rendezték.
Szent István Napja a magyarság és a magyar állam legfontosabb ünnepe. Szimbolikus a jelentősége annak, hogy együtt tartjuk meg Szent István Napját. Mert ez a nap a lényegénél fogva a közösség ünnepe; olyan, ami minden magyart, minden itt élő embert megérint, és összekapcsol. Ezzel a gondolattal kezdte ünnepi beszédét Gyálon, a megyei ünnepség helyszínén dr. Szűcs Lajos, Pest Megye Közgyűlésének elnöke.
Ezen a napon az egységes, szabad és független magyar államra emlékezünk, s vele mindazokra, akik ezt az országot megőrizték nekünk, 1000 éven keresztül.
Nekünk és az utánunk következő nemzedékeknek.
Szent István Napja ezért különleges a számunkra. Mert ez a nap a közösségek és a nemzedékek ünnepe - a múlt és a jövő ünnepe.

dr. Szűcs Lajos Gyálon

Gyálon ünnepi beszédet mondott dr. Szűcs Lajos


Mélyen tisztelt Ünneplő közönség. Gyáliak, Pest megyeiek - magyarok!

Szent István programja olyan mély és alapvető értéket rögzített, amely időtlenné vált az évszázadok alatt.
Ma úgy mondjuk - számunkra ez jelenti a nemzeti minimumot. E program lényege az állam egysége.  Hogy egy országban csak egy állam létezhet.  Egyetlen törvény, egyetlen jog- és intézményrendszer, amit minden itt élő, és idelátogató embernek el kell fogadnia, méghozzá kivétel nélkül, mert az ország csak így képes megvédeni a közösségeit a külvilág viharaitól, és mert csak így képes garantálni a rendet és a biztonságot.

Ennek az államnak szükségszerűen jól szervezettnek és erősnek kell lennie. Olyannak, amely képes arra a teljesítményre, amit a világ megkövetel. Rendkívüli teljesítményre. Arról a teljesítményről beszélek, amely a gazdagságot nem az anyagiakban méri, hanem az ember szellemi erejében, az ő hitében és bizalmában. Mert csak az az állam erős - mint Szent István Magyarországa - amely ép és egész, mert megtartja az egyensúlyt az anyagi világ és a lelki ,szellemi értékek között.

Gyál, megyei megemlékezés augusztus 20-án

Gyál, megyei ünnepség

Ez volt és ma is ez Szent István programja. Az egységes Magyarország.
A javakban, szellemben és értékben erős Magyarország.

A szilárd és törésektől mentes Magyarország programja. Az a program, amely igent mondott a változásra, a nyugati kereszténység egyházára, a jól szervezett közigazgatásra, a vármegyékre - és így megteremtette a feltételeit annak, hogy a magyar, szabad és független nemzetként legyen a tagja a keresztény Európának. És ez a program már 1000 éve változatlan.
Ma is élő, elven része a nemzeti politikának, mert alfája és ómegája annak, amit Magyarország jelenéről és jövőjéről gondolunk.
Ez  a program világossá teszi a határt, amit már senki sem léphet át. Például azt - hogy a Magyarország egységét és függetlenségét egyetlen nemzetnek, vagy hatalomnak sem áll jogában korlátozni, vagy elvenni.

Ez az örökség tehát nem a múlt, hanem a jelen. Minden bizonnyal ez jelenti a számunkra a jövőt is. Ezért kötelez bennünket.
Kötelez bennünket, mert tartozásunk van a nemzedékek felé, akik megtartották azt az országot nekünk.
De a józan érvelés sem mondhat mást - mert emlékezzünk arra, hogy mit jelentett e program a nehéz időkben. Irányt és példát mutatott. Emlékezzünk hogy mit jelentett egykor és mit jelent ma a változás, az alkalmazkodás, és a siker - hogy az igazi sikerhez kevés az írott szó ereje, ha nem követi a cselekvés.

dr. Szűcs Lajos, Pápai Mihály, Pánczél Károly,

dr. Szűcs Lajos, Pest Megye Közgyűlésnek elnöke,

Pápai Mihály, Gyál város polgármestere, Pánczél Károly, alpolgármester, országgyűlési képviselő

Évek erőfeszítései, áldozatai, s van, hogy kudarc is kíséri azt, aki cselekszik - de nem ijedhetünk meg. Még akkor sem, ha vannak, akik félnek a változástól, vagy féltik a hatalmukat, és egyre csak azt mondják: ez lehetetlen. Mindig voltak, akik féltek - de a jövőt csak reménnyel teli cselekvésre lehet építeni.

Emlékezzünk tehát arra, hogy Szent István életművét nem csak a programja, hanem döntései és cselekedetei tették maradandóvá.
Nem csak a fegyverrel megvívott győzelmek, hanem egyháza és vármegyéi, hogy egységes törvényt írt, hogy templomokat és monostorokat alapított; azaz felépítette a jog, a rend és a kultúra új központjait.

Emlékezzünk arra, hogy uralkodása során olyan mély változásokra került sor a magyar közösségekben, amely példátlan a történelemben. E mély változásoknak volt köszönhető az, hogy az általa alapított magyar állam valóban erőssé vált. Nem a külső segítség miatt, hanem azért, mert uralkodásának végére a magyarság egysége olyan szilárd alapokon állt, amelyet sem a háborúk, sem pedig a belviszályok nem bonthattak meg.

Emlékezzünk - és kérdezzük meg magunktól: Szükségszerű volt, hogy így legyen?

Mert első koronás királyunknak volt programja, és volt ereje a cselekvésre is, hogy változtasson - de életműve megélt 1000 évet. Nem lehetett tehát elég a puszta akarat.

Gyál, Szent István Napja

A megszentelt kenyérrel kínálják az ünnepség résztvevőit


Szükség volt többre is - szükség volt arra is, hogy a magyarság átélje azt, hogy mit jelent az egység - hogy az erős és egységes állam nem korlátozza a szabadságot, hanem erőt ad hozzá - erőt ad ahhoz, hogy a nemzet önmaga tehetségénél fogva találja meg a közös - a jövőbe vezető - utat.
Kötelességünk ezért emlékezni.
Emlékezni az államalapító szent királyra, és életművére, Magyarország újjászervezésére, a magyar állam megalapítására. Arra, hogy a magyar nemzet megmaradása nem volt szükségszerű és nem is a szerencsén múlt - hogy a szabad, erős és független magyar állam egységét a program és a cselekvés teremtette meg.

De kötelességünk emlékezni az emberre is. Az elhivatott vezetőre - aki hitt az eszmények és az egyetértés erejében; abban, hogy együtt képesek vagyunk arra, amire egyedül gondolni sem mernénk.

Ezekkel a gondolatokkal zárta beszédét a megyei ünnepségen dr. Szűcs Lajos:

„Légy szelíd, hogy hogy sohase harcolj az igazság ellen." - írja egyetlen fiának és reménybeli utódjának. Imre hercegnek.
Emlékezzünk e szavakra és arra, hogy minden nemzedék előtt ott a feladat - a feladat, hogy megértsük mi az, amiért érdemes - érdemes összefogni.

 

 


Programajánló

«
28. 2023. November
»
Hét.
Kedd
Szer.
Csüt.
Pén.
Szom.
Vas.
Oct.
30.
Oct.
31.
Nov.
1.
Nov.
2.
Nov.
3.
Nov.
4.
Nov.
5.
Nov.
6.
Nov.
7.
Nov.
8.
Nov.
9.
Nov.
10.
Nov.
11.
Nov.
12.
Nov.
13.
Nov.
14.
Nov.
15.
Nov.
16.
Nov.
17.
Nov.
18.
Nov.
19.
Nov.
20.
Nov.
21.
Nov.
22.
Nov.
23.
Nov.
24.
Nov.
25.
Nov.
26.
Nov.
27.
Nov.
28.
Nov.
29.
Nov.
30.
Dec.
01.
Dec.
02.
Dec.
03.

Képgaléria

Címkefelhő

Pest Megye Hírei

Partnereink

 

 

 

Kapcsolatfelvétel | Adatvédelmi nyilatkozat | Impresszum
MCOnet 2001-2023. - Minden jog fenntartva - Copyright - www.mconet.hu
International
www.mconet.hu