Igen a változásra, igen az összefogásra

Hírek

'',,Lezártunk egy korszakot, hogy esélyt adjunk a jövőnek''

'',,Lezártunk egy korszakot, hogy esélyt adjunk a jövőnek''
„Pest megye különleges szerepet tölt be az ország fejlődésében; a megyei önkormányzat pedig bizonyított - meg lehet felelni az új szereppel járó felelősségnek együtt, partnerségben a közösségekkel." Dr. Szűcs Lajos a megyei önkormányzat előtt álló feladatokról.
Meggyőződésem, hogy az előttünk álló év meghozza azokat az eredményeket, amelyekért 2010-ben összefogtunk. Azon a tavaszon igent mondtunk a változásra, a cselekvésre, Magyarország teljes újraszervezésére; s ha most visszatekintünk, akkor elmondhatjuk, hogy a közös munka meghozta a gyümölcsét: az állam és az önkormányzatok szerepének történelmi léptékű átalakítását, valamint a közérdek iránti felelősség és a nemzeti ügy iránti elkötelezettség melletti konszenzus megteremtését.
Korántsem értünk még a végére ennek a folyamatnak. Mégis, már ma kijelenthetjük: az állami feladatok átvétele és az önkormányzati rendszer konszolidációja gyorsan és folyamatosan történt meg. „Hatékonyan, ésszerűen és olyan közel az emberekhez, amennyire lehet" - ez volt, és ma is ez a járási rendszer kialakításának, valamint a helyi és területi önkormányzatok új szerepkörét érintő változtatásnak a vezérlő elve. Valamint a felismerés, hogy az igazi, mélyreható, a kitörés lehetőségét biztosító újjászerveződésre csak a valódi cselekvés ad lehetőséget. A megyei és most a települési önkormányzatok konszolidációja, a járási rendszer, a gazdaságfejlesztés és munkahelyteremtés kiemelt támogatása, valamint a területfejlesztés újragondolása mind egy kézben haladnak, és egy cél vezérli őket: két évtized után végre megteremteni a feltételeket ahhoz, hogy az emberekben és a közösségekben rejlő lehetőségből valóság legyen.
Az egyik legfontosabb feltétel a közfeladatok és felelősségek arányossága, átláthatósága és egyensúlya. Ez adja az alapot, amire „jó kormányzást", egy valóban takarékosabb és az emberek felé forduló szolgáltató államot építhetünk. Ez biztosítja a lehetőséget, amely végre valódi mozgásteret ad a közösségeknek ahhoz, hogy meghatározzák jövőképüket, terveiket. Ezért jelenthetjük ki, hogy mérföldkőhöz érkeztünk. Mert idén valóban ahhoz a ponthoz jutottunk el, amikor az országban és itt Pest megyében is ez a feladatunk: megfogalmazni az elkövetkező évtized fejlődésének programját.
Pest Megye Önkormányzata tavalyi évét értékelve joggal fogalmazhatjuk meg a következő mondatot: lezártunk egy korszakot, hogy esélyt adjunk a jövőnek. Az év elején kitűzött céloknak megfelelően felszámoltuk a párhuzamosságokat, a felesleges döntési és tervezési szinteket, hogy megteremtsük egy teljesen új - rugalmas, összpontosított és összetartó - partnerségi rendszer alapjait, illetve kereteit. Az Európai Uniókövetkező hét éves fejlesztési időszakához közeledve pedig mind több érintett számára vált bizonysággá, hogy a megyei önkormányzat végre valódi lehetőséget és tényleges felhatalmazást kap az önálló tervezéshez, a helyi közösségek jövőképének, társadalmi és gazdasági stratégiájának megalkotásához, miáltal komoly mértékben járul hozzá, hogy az egyes térségekben és közösségekben rejlő fejlődési lehetőséget maximálisan kihasználjuk.
Egy évvel ezelőtt így fogalmaztuk meg víziónkat a megye jövőjéről: „Pest megye elmúlt ezer éve utat mutat: Közösségeinek sokszínűsége lehet a motorja - megannyi forró pontja - a fejlődésnek; a fenntartható fejlődésnek, a szellemi, lelki és természeti értékek megőrzésén alapuló megújulásnak, az állandó alkalmazkodásnak, a jövő reményének. Ez sokszínűség megkülönböztető erővel bír, méghozzá olyan erővel, amely a nagyvilág bármely térségével összemérhető teljesítményre képes, illetve ösztönöz minden itt élő embert, minden itt működő vállalkozást és minden itt elindított kezdeményezést. Nem az anyagi háttér, és nem is az ércek, ásványok - hanem az emberi találékonyság ennek az erőnek a forrása. Illyés Gyula így mondta: „a szél kihívására a fa, gyökereivel válaszol". Pest megye közösségei nem csak mondják, de értik is, hogy mit jelentenek ezek a szavak. Ezért versenyképesek ebben az egyre kisebb, és zajosabb világban - és ez Pest megye identitásának a lényege. Ami összekapcsol minket. Az egyedi, különleges közösségek sokszínűsége - melyek együtt, egységben egy olyan kulturális, társadalmi és gazdasági szövetet alkotnak, amely minden más vidéktől megkülönbözteti ezt a megyét."
Ma, 12 hónappal később, miután menetrend szerint elkészült és társadalmi vitára bocsátottuk Pest megyei területfejlesztési koncepció helyzetfeltáró részét, kijelenthetjük, hogy e gondolatok helytállónak bizonyultak. Az elmúlt hónapok közös munkája, a településekkel együtt megtartott fórumok, a beérkezett vélemények és a szakmai háttérmunka alapján elmondhatjuk, hogy e kijelentések ma is irányt mutatnak a jövő tervezéséhez, illetve a 2014-2020 fejlesztési időszakban elérhető források felhasználásának tervezéséhez. Széleskörű egyetértésre hivatkozhatunk a tekintetben is, hogy Pest megye nem csak a főváros rekreációs és lakóövezete, hanem olyan erős kapcsolati tér, vállalkozási és innovációs övezet, amelyben jól azonosíthatóak a technológián és magas hozzáadott értékű munkán alapuló növekedési pólusok, a munkahelyteremtés potenciálja, valamint a feldolgozóipar jelentős kapacitásai, továbbá ahol figyelmet érdemlőek a hátrányos helyzetű térségek különleges problémái, lehetőségei és értékei is. Pest megye különleges szerepet tölt be az ország fejlődésében; a megyei önkormányzat pedig bizonyított - e szereppel járó felelősségnek meg lehet felelni együtt, partnerségben a közösségekkel.
Nem új keletű a feltételezés, hogy a főváros és Pest megye együtt (összekapcsolva a szomszédos megyéket és „csapágyvárosait") egy olyan erős, többközpontú metropolisztérség, amely valóban képes lehet arra, hogy európai szinten versenyképes legyen. Ma már azonban hozzátehetjük azt is, hogy a 187 Pest megyei település kézzelfoghatóan járul hozzá a specializáción, koncentráción, valamint vállalkozásokon alapuló nemzetközi versenyképességhez. Ezért olyan fontos az ügyek közé szervezett egyenrangú partnerség, a térségi fejlődés menedzsmentje, az integráció és az integritás erősítése, az emberi tehetségen és alkotóerőn alapuló növekedés, a termelékenység és az innováció. Ma már nem kérdéses számunkra, hogy Pest megye értékes, sokszínű térségből áll, amelyek jól adaptálhatóak az uniós fejlesztéspolitika közösségi fejlesztési eszközeihez; s ezek a térségek olyan erőségekkel rendelkeznek, amelyek a nemzetgazdaság számára is kitörési pontot jelenthetnek.
Az elmúlt évben felépítettük a területfejlesztés szakmai hátterét, megalapoztuk a párbeszéd új fórumait, és megszerveztük a partnerség új kereteit. A 2012-es év végén nem csak az elemző munkának értünk a végére, de két évtized után megteremtettük a lehetőségét Budapest és Pest megye stratégiai partnerségének is. Ezek fontos eredmények, de nem jelentik a munka végét - éppen ellenkezőleg. Az idei év szoros menetrendet diktál a számunkra: folyamatban van az országos területfejlesztési koncepció véglegesítése, a területfejlesztési koncepció majd a következő évtized fejlesztési programjait és projektjeit összegző stratégia elkészítése, a partnerségi együttműködések és a szomszédos megyékkel közös programok meghatározása, a települési fejlesztések koordinációja, és általában a munkahelyteremtést, a vállalkozások fejlődését és a befektetéseket ösztönző kezdeményezések támogatása. Hiszen a területfejlesztés újjászervezésének, az együttműködés és a partnerség erősítésének éppen ez a lényege: a változás és az aktív szerepvállalás a jövő felépítésében.

Programajánló

«
19. 2024. June
»
Hét.
Kedd
Szer.
Csüt.
Pén.
Szom.
Vas.
May.
27.
May.
28.
May.
29.
May.
30.
May.
31.
Jun.
1.
Jun.
2.
Jun.
3.
Jun.
4.
Jun.
5.
Jun.
6.
Jun.
7.
Jun.
8.
Jun.
9.
Jun.
10.
Jun.
11.
Jun.
12.
Jun.
13.
Jun.
14.
Jun.
15.
Jun.
16.
Jun.
17.
Jun.
18.
Jun.
19.
Jun.
20.
Jun.
21.
Jun.
22.
Jun.
23.
Jun.
24.
Jun.
25.
Jun.
26.
Jun.
27.
Jun.
28.
Jun.
29.
Jun.
30.

Képgaléria

Címkefelhő

Pest Megye Hírei

Partnereink

 

 

 

Kapcsolatfelvétel | Adatvédelmi nyilatkozat | Impresszum
MCOnet 2001-2024. - Minden jog fenntartva - Copyright - www.mconet.hu
International
www.mconet.hu