Igen a változásra, igen az összefogásra

Hírek

Csak együtt lehetünk sikeresek

Csak együtt lehetünk sikeresek
",,Csak együtt lehetünk sikeresek" - emelte ki megnyitó beszédében dr. Szűcs Lajos, Pest Megye Önkormányzatának elnöke azon a térségi fórumon, amelyet a megyei önkormányzat Aszód és Gödöllő térsége települései, vállalkozói, civil szervezetei és az innovációs központjainak részvételével szervezett.
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. 2012. január 1-től hatályos rendelkezései szerint Pest Megye Önkormányzatának kell kidolgoznia a megye hosszú távú területfejlesztési koncepcióját, fejlesztési programját és az egyes alprogramokat. 2012. november 30-án Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta a koncepció első kötetét képező helyzetfeltárást. A tervezés során beérkezett észrevételek figyelembe vételével elkészült a területfejlesztési koncepció célrendszere, amely a koncepció második kötetét képezi.
A párbeszéd és a partnerség erősítése, valamint az egyes térségi programok előkészítése érdekében Pest Megye Önkormányzata az érintett kistérségekkel együtt, térségi fórumokat szervez.

130502-aszod-010_20130504125857_97.jpg

Fórum az  aszódi és a gödöllői kistérség szereplőinek részvételével

A fórumok célja, hogy a koncepcióban megfogalmazott fejlesztési irányokat, továbbá az egyes térségek és ágazatok lehetőséget megvitatva, az érintettekkel közösen készüljön javaslat a következő évtized hazai és uniós forrásokból megvalósítható fejlesztési programjaira. A május és június hónapokban szervezett fórumok között az első eseményre Aszódon került sor május 2-án.
",,Csak együtt lehetünk sikeresek" - emelte ki megnyitó beszédében dr. Szűcs Lajos, Pest Megye Önkormányzatának elnöke, amikor összefoglalta a megyei fejlesztési koncepció megalkotásának mérföldköveit és alapelveit. A 2007 és 2013 közötti fejlesztési időszak tapasztalatait értékelve rámutatott, hogy a változás, a cselekvés lehetőségét csak az teremti meg, ha 2014-20 fejlesztési programjaiban megszűnik a települések és térségek közötti céltalan versengés és olyan programok készülnek, amelyek az egyes térségek adottságaira építenek, és összehangolják az egyes települések törekvéseit, a közszféra és a vállalkozások beruházásait. Ezért fontos, hogy a helyi közösségek - önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek és tudásközpontok - részt vegyenek a tervezésben.

130502-aszod-016_20130504130157_68.jpg

Aszód - területfejlesztési fórum
Kuszák Miklós dr. Szűcs Lajos,

Kuszák Miklós, a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője, a megyei koncepciót bemutató előadásában ezt a megállapítást azzal egészítette ki, hogy Pest megye egyedi sajátosságai miatt a megyei és az egyes területi programok kidolgozása is összetett feladat. A megye sokszínűsége az egész országot leképezi a gazdaságban, a táji adottságokban és a társadalomban. A megye azonban nem használja ki ezeket az adottságokat a kellő hatékonysággal, így azokat a feldolgozóipari, technológiai és innovációs, valamint mezőgazdasági kapacitásokat sem, amelyek az egyes térségek növekedésének voltak, vagy lehetnek a jövőben a motorjai. A koncepció ismertetve kiemelte, hogy Pest megye Budapesttel és a környező nagyvárosokkal együtt egy olyan metropolisztérség része, amelynek versenyképessége meghatározza a nemzetgazdaság sikerét, teljesítményét. Ez a siker azonban elképzelhetetlen a megye nélkül, pusztán a rekreáció és a turizmus fejlesztésével.
A vállalkozások száma és összetétele, egyes ágazatok (gyógyszeripar, infokommunikációs ipar, gépgyártás) versenyképessége, és az egyes hightech pólusok, innovációs vállalkozási övezetek megkerülhetetlenek a munkahelyteremtésben, a növekedési fordulat végrehajtásában.
A fórumon elhangzott az is, hogy ez a versenyképességi fordulat, a ",,Gazdaság dinamizálása", mint átfogó cél csak a területi kohézióval együtt valósítható meg, akkor, ha a megye minden térségben hatékonyan használja fel az erőforrásait, így a Veresegyház-Gödöllő hightech pólusban éppúgy, mint a Galga-mentén, és az Aszódi kistérségben. A koncepció ezt az alapelvet két módon támogatja: az átfogó célok között a társadalom, valamint a térszerkezet átfogó megújítása, mint célkitűzés megfogalmazásával; másrészt a stratégiai célok között kifejezetten területi alapú programokra is javaslatot tesz, a helyi adottságoknak megfelelően.
pest-megye-teruletfejlesztes_20130504130531_69.jpg
A Gödöllői kistérség például nagy hatékonysággal képes növekedésre ",,fordítani" az innovációt, beleértve a helyi és a fővárosi kutatásfejlesztést. Jelenleg azonban nem használja ki maradéktalanul a kisméretű vállalkozások növekedési lehetőségeit. Az innováció további hasznosításával és a klaszterek révén elérhető termelékenységnövekedés is elmarad a lehetségestől, a vállalkozások nagyobb része pedig nem képes hasznosítani az innováció közelségéből ",,átcsorduló" tudást. A koncepció ezért feladatnak tekinteti a térségben a technológia és a tudás adaptálásának gyorsítását, a versenyszféra szervezet-fejlesztési, képzési és marketingkiadásainak emelését, a vállalkozások közötti, valamint a vállalkozások, egyetemek és intézmények közötti stratégiai partnerségek fejlesztése, a jelenlegi (kiterjedt) kapcsolat-rendszer elmélyítését, a tudástranszfer erősítését, és az innováció és az innovációs menedzsment szempontjából fontos humán erőforrás bővítését. Beleértve az innováció területi intézményrendszerének erősítését, a régió-specifikus tudásbázis és a szolgáltatások bővítését is (például területi jelentőséggel bíró kísérleti projektek alkalmazását (",,living laboratory")).
Aszód térsége (illetve a Galga-mente egésze) komoly kihívásokkal néz szembe. Korábban meghatározó tevékenységek - így a mezőgazdasági kertkultúrák és általában a főváros lakosainak élelmiszerellátása - jelentős mértékben visszaszorultak. A turizmus és a kulturális ipar kapacitásai, attrakciói elmaradnak a kívánatostól (pl. az Aszódi és Turai kastélyok), míg az ezredfordulón megindult feldolgozóipar bővülése megtorpant, visszafordult.

turai-kastely_20130504134113_49.jpg

A turai kastély felújítás alatt
Mégis, van lehetőség a cselekvésre. A rendelkezésre álló termőföldek minősége, valamint a terület elhelyezkedése alapján van értelme a piacok ",,visszaszerzésére" irányuló stratégiának, azaz a magas hozzáadott értékű mezőgazdasági termelés, valamint a nagykereskedelmi pozíciók, és a kiskereskedelmi piac, értékesítési csatornák újragondolásának. A változó körülményeknek megfelelően egy új vidékfejlesztési modell keretei között, az egyes települések terveit összehangolva, és olyan helyi gazdaságra építve, amely a helyi értékteremtést több lábra állítja, az ipar, a zöldenergetika, a turizmus és egyéb szolgáltatások komplex fejlesztésével, a vállalkozási hajlandóság ösztönzésével. Valamint olyan megyei szintű befektetés-ösztönzéssel, amely a helyi adottságokra építve képes fejleszteni a térségben már előzményekkel bíró, jelenlévő, ",,logisztika-intenzív" feldolgozóipart, a jó adottságokkal bíró ipari területeket.
A fórumon egyetértés alakult ki a résztvevők között számos kérdésben. Például abban, hogy a megye népességének növekedése nem csak előny, de az önkormányzatok számára hátrány is, mivel az infrastruktúra és az intézmények fejlesztése folyamatosan elmarad az igényektől. Ugyancsak konszenzus övezte a megállapítást, hogy a térségi agrárium és élelmiszeripar piacveszése jelentős és tartós, amely csak integrált módon, a kereskedelmi és logisztikai szolgáltatásokra kiterjedő fejlesztésekkel fordítható vissza, valamint a LEADER programok újragondolásával. Általános helyesléssel találkozott a térségi együttműködés és koordináció erősítésének, a helyi fejlesztések közötti összhang megteremtésének megyei szándéka.

nepessegmegoszlas_20130504134240_27.jpg

Elhangzott a fórumon, hogy az Aszódi kistérségben olyan szolgáltató központok - például nagykereskedelmi elosztó piac - működnek, amelyekben van fejlődési lehetőség. Veresegyháza és Gödöllő esetében az innováció, illetve a piacorientált fejlesztésekben jelentős aktivitás figyelhető meg. A résztvevők rámutattak arra, hogy van lehetőség a kitörésre, azonban ahhoz valódi, mélyreható változáshoz, elsősorban a jelenleginél lényegesen nagyobb rugalmasságra van szükség. Legyen szó az ipari termelésből származó hulladék-hő, vagy a települési zöldhulladék további hasznosítását lehetővé tévő helyi megoldások támogathatóságáról. Ez vonatkozik a biogáz hasznosítására vagy olyan komplex kezdeményezések támogatására, mint a táji, ökológiai adottság kihasználása, a technológia-fejlesztés, valamint a szaktanácsadás, és a képzés, marketing feladatai.
A fórumon elhangzottak alapján megállapítható, hogy a következő fejlesztési időszak egyik kritikus területe lesz a térségi és a települési közúthálózat rendkívül rossz állapota. A közutak állapota, valamint a mikro-logisztikai rendszerek fejletlensége igen jelentős anyagi kárt, költségterhet és hatékonysági problémát okoz a mezőgazdaságban és az iparban.

Programajánló

«
28. 2023. November
»
Hét.
Kedd
Szer.
Csüt.
Pén.
Szom.
Vas.
Oct.
30.
Oct.
31.
Nov.
1.
Nov.
2.
Nov.
3.
Nov.
4.
Nov.
5.
Nov.
6.
Nov.
7.
Nov.
8.
Nov.
9.
Nov.
10.
Nov.
11.
Nov.
12.
Nov.
13.
Nov.
14.
Nov.
15.
Nov.
16.
Nov.
17.
Nov.
18.
Nov.
19.
Nov.
20.
Nov.
21.
Nov.
22.
Nov.
23.
Nov.
24.
Nov.
25.
Nov.
26.
Nov.
27.
Nov.
28.
Nov.
29.
Nov.
30.
Dec.
01.
Dec.
02.
Dec.
03.

Képgaléria

Címkefelhő

Pest Megye Hírei

Partnereink

 

 

 

Kapcsolatfelvétel | Adatvédelmi nyilatkozat | Impresszum
MCOnet 2001-2023. - Minden jog fenntartva - Copyright - www.mconet.hu
International
www.mconet.hu