Igen a változásra, igen az összefogásra

Hírek

Civil Kerekasztal alakult Pest megyében

Civil Kerekasztal alakult Pest megyében
A társadalmi megújulás érdekében széleskörű és intenzív együttműködésre van szükség az önkormányzatok és a civil szervezetek között. Kiemelt cél a családok helyzetének javítása, valamint a belső kohézió, a megyei identitás erősítése.
Pest megye területfejlesztési koncepciója három általános célt fogalmazott meg, amely alapját képezi a következő évtizedekre érvényes jövőképnek, és leírja az odavezető utat: az egyik a gazdaság dinamizálása, a másik a térszerkezet fejlesztése és kiegyensúlyozása, míg a harmadik, s talán a legfontosabb, a társadalmi megújulás célkitűzése. Amit a Pest megye fejlesztéspolitikájának értékválasztásai című fejezet is kifejezetten előtérbe helyez; s amely bizonyítja, hogy a koncepció fókuszában az ember, a közösségek és a megyei 187 települése által nyújtott életminőség, biztonság és perspektíva fejlesztése állnak. A belső területi integritás, a szervesebb gazdasági integráció, a versenyképes vállalkozások, a növekedési térségek további fejlődése és a leszakadó térségek felzárkóztatása, a kiegyensúlyozottabb, többközpontú növekedés, és az infrastrukturális fejlesztések - beleértve a zöld energetikát - célja tehát az élhetőbb és emberibb léptékű közösségek erősítése.

pest-megye-teruletfejlesztes_20130607193836_15.jpg

A koncepció a társadalmi megújulás általános célkitűzését a következő stratégiai célokra bontja:
1. A szociális biztonság megerősítése, a közösségek megújítása, a családi értékek előtérbe helyezése, ",,családbarát" megye, a társadalmi bizalom erősítése
2. Az együttműködések intézményesítése a térségi szereplőkkel, a megye belső intézményfejlesztése, menedzsment szervezetének felállítása
3. Egészséges társadalom, a megye lakossága egészségi állapotának javítása, kiemelt hangsúlyt fektetve az egészséges életmódra és a prevencióra; a sport fejlesztésének megyei célkitűzései
4. Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása, az oktatás intézményrendszerének infrastrukturális és tartalmi megújítása, a kultúra, kulturális értékek megőrzése és fejlesztése, a térségi és helyi identitás erősítése

 

civil-kerekasztal_20130607194755_64.jpg

Megalakult a megyében a Civil kerekasztal

 

A stratégiai célok alapján megállapítható, hogy Pest megye valódi változásra tesz javaslatot az elkövetkező évtizedek népesedési, környezeti és társadalmi kihívásai miatt. Azaz nem csak a közösségi szolgáltatások és ellátások fejlesztésére irányuló célokat fogalmaz meg, hanem egy olyan átfogó programot, amely kiemelten kezeli a belső kohéziót (a családok és a közösségek szerepét) valamint az innovációt (a helyi adottságok és értékek lehető legteljesebb kihasználását), és az érdekeltek közötti együttműködések erősítését. A gyors és állandóan változó környezet miatt ez utóbbi, a stratégiai partnerségek erősítése, már a tervezés kezdeti szakaszában is fontos szerepet kapott.
A koncepció első, helyzetfeltáró része tartalmazza azt a partnerségi tervet; amelynek alapján Pest Megye Önkormányzata tudatosan törekszik a tervezés és programalkotás, valamint a térségfejlesztés folyamatába bevonni a társadalom széles rétegeit képviselő szervezeteket.
Mérföldkőnek tekinthető a partnerség építésében, hogy a közgyűlés úgy döntött, a civil szervezetek és az egyházak részére egy olyan párbeszédre alkalmas fórumot hoz létre, amely alkalmas lehet a civil szervezetek és az egyházak érdekeinek, az általuk képviselt értékeknek önkormányzati döntésekbe való becsatornázásra. A döntés alapján június 4-én megalakult a Pest Megyei Civil Kerekasztal, amelynek célja, hogy elősegítse a civil szervezetekkel, egyházakkal való szorosabb együttműködést, a kölcsönös szerepvállalást, a civilek közötti kapcsolat fejlődését.
A kerekasztal munkájában részt vehet bármely civil szervezet (egyház), amelynek tevékenysége Pest megye egészére kiterjed vagy arra jelentős hatással bír. Tagjait a közgyűlés elnöke, vagy frakciói delegálják. A kerekasztal összehívására az elnök jogosult (az ülés összehívását bármely szervezet a közgyűlés elnökénél kezdeményezheti.)

civil-kerekasztal-megalakulasa_20130607194927_96.jpg

A kerekasztal létrejötte nem jelenti azt, hogy a résztvevők különleges jogkörökkel rendelkeznének. Mindenekelőtt azért, mert a kerekasztal működése nem a civil szféra támogatására, vagy szervezésére irányul (ezt a szerepet a Pest megyei Civil Információs Centrum tölti be a megyében). A kerekasztal nem zárt, az együttműködéshez további szervezetek is csatlakozhatnak. Szükség is van erre a nyitottságra, mert a civil szervezetek és egyházak elsősorban azzal a tudással és aktivitással segíthetik a közösségi igények megfogalmazását, képviseletét; amely nem egyszer az egyetlen módja annak, hogy a problémák és lehetőségek nyilvánosságot kapjanak. A civil kerekasztal feladatai, hogy megtárgyalja, véleményezi mindenekelőtt a megye területfejlesztési javaslatait, figyelemmel kíséri és segíti a területfejlesztés célrendszerének megvalósulását. Megtárgyalja a civil közösségi életet érintő kérdéseket, javaslatokat fogalmaz meg a megyében élők életminőségének javítására, a közgyűlés elnökének felkérésére előzetesen véleményezik, észrevételezik Pest Megye Önkormányzata feladat- és hatáskörébe tartozó, a civil szervezeteket, illetve egyházakat érintő, döntéseket.

gyal-teruletfejlesztesi-konferencia_20130607195445_20.jpg

A megye számos pontján tartottak területfejlesztési fórumot
A civil kerekasztal tevékenysége, valamint tagjainak és partnereinek összetétele folyamatosan bővülni fog. A 2014 és 2020 közötti időszakban várhatóan előtérbe kerülnek a közösségi alapuló helyi fejlesztések, azaz az olyan CLLD programok (közösségek által irányított helyi fejlesztések), amelyek a gazdaság és a társadalom, valamint a településfejlesztési feladatokat egységben és komplex módon kezelik, illetve menedzselik az elkövetkező hét évben. Az egyes projektek szintjén is trendszerű változások figyelhetőek meg. A közösségek számára fontos ellátások és szolgáltatások fejlesztésében és az egyes társadalmi rétegek igényeinek és a helyi adottságok lehető legteljesebb kihasználását célzó erőfeszítésekben mind nagyobb szerepet játszanak a helyi kezdeményezések, illetve ún. társadalmi (közösségi) innovációk. A változások indokolják a civil szervezetek, valamint az állami/önkormányzati intézmények és a vállalkozások közötti partnerség megteremtését. Ahhoz ugyanis, hogy a társadalmi és gazdasági kihívásokra valóban gyors, hatékony és hatásos választ lehessen adni helyi, térségi és megyei területi szinten, a bizalmi tőke növelésére, a személyes és közvetlen kapcsolat erősítésére van szükség.
megyenap_20130607195831_74.jpg
A fórumon konszenzus alakult ki a résztvevők között a tekintetben, hogy az egyes térségek, tájegységek egyedi sajátosságai nagyobb nyilvánosságot kapjanak, valamint az egyes települések, járások, kistérségek szintjén szorosabb legyen az együttműködés az érdekeltek között. A felmerült témák között különösen a Pest megyei mezőgazdaság helyzete, a ",,biztonságos Pest megye", a térségi és megyei identitás erősítése, valamint a családok helyzetének és támogatásának átfogó erősítése (pl. családi értékek képviselete, családbarát munkahelyek, családi vállalkozások, családosok közfoglalkoztatásának kiemelt támogatása, továbbá a közlekedés, és az óvoda és bölcsődefejlesztés) váltottak ki nagyobb érdeklődést.

agglomeracios-kozlekedes2_20130607200126_69.jpg

Olyan konkrét javaslatok is megfogalmazásra kerültek, amelyek kisebb léptékű beavatkozással is jelentősebb eredményekhez vezetnek (például a családsegítő szolgáltatók és alapítványok működésében). A fórumon elhangzott témák között szerepeltek még: a bányatavak rekultivációjának kérdése, a civil szervezetek pénzbeli támogatása, a fővárossal határos településeken és kerületekben működő szervezetek közötti együttműködés, a kisméretű decentralizált energiatermelés támogatása, a megyei szakképzés sajátosan rossz helyzete, az egyes térségek népességének elöregedése, és a sport prevenciós szerepének erősítése.
A Pest Megyei Civil Kerekasztal szükség szerint tartja ülését, egyedi kezdeményezésre. Az együttműködés, a tudás megosztását, valamint a közös kezdeményezéseket a jövőben elektronikus felület is támogatni fogja. A szorosabb együttműködéshez - a bizalom erősítéséhez - egyelőre elengedhetetlen az érdekeltek közötti személyes és közvetlen kapcsolattartás.

Programajánló

«
18. 2024. June
»
Hét.
Kedd
Szer.
Csüt.
Pén.
Szom.
Vas.
May.
27.
May.
28.
May.
29.
May.
30.
May.
31.
Jun.
1.
Jun.
2.
Jun.
3.
Jun.
4.
Jun.
5.
Jun.
6.
Jun.
7.
Jun.
8.
Jun.
9.
Jun.
10.
Jun.
11.
Jun.
12.
Jun.
13.
Jun.
14.
Jun.
15.
Jun.
16.
Jun.
17.
Jun.
18.
Jun.
19.
Jun.
20.
Jun.
21.
Jun.
22.
Jun.
23.
Jun.
24.
Jun.
25.
Jun.
26.
Jun.
27.
Jun.
28.
Jun.
29.
Jun.
30.

Képgaléria

Címkefelhő

Pest Megye Hírei

Partnereink

 

 

 

Kapcsolatfelvétel | Adatvédelmi nyilatkozat | Impresszum
MCOnet 2001-2024. - Minden jog fenntartva - Copyright - www.mconet.hu
International
www.mconet.hu